İmar Planları

Tarih Başlık
25 Şubat 2015 Çarşamba Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Plan Notu İlavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Şubat 2015 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 174 ada 8-9-10-11-12-13-14 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Şubat 2015 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 756 ada 360-361-362 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
25 Şubat 2015 Çarşamba Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
19 Ocak 2015 Pazartesi Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi H22C08D3B ve H22C08C4A pafta 1738 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
19 Ocak 2015 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 204-205-206-207 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Ocak 2015 Pazartesi Gemlik İlçesi sınırları içerisinde ekte listelenen yürürlükteki planlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu ilavesi
19 Ocak 2015 Pazartesi Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle H22A09A1D ve H22A09A1C pafta 450 ada 1-8-11-32-33- 34-35-36-39-44-46-48-52-57 nolu parseller, 53 ada 1-8-9- nolu parseller, 56 ada 1- 10 nolu parseller ve 59 ada 1-7-8 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Ocak 2015 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 182 ada 1, 7, 8, 9, 10, 11, 23 parseller, 183 ada 4, 8, 9, 15, 17 parseller, 618 ada 47 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Ocak 2015 Pazartesi Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi H22A08B1B ve H22A08B2A pafta 887 ada 1 parsel ile 653 ada 149, 150, 151, 152, 153, 154 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Ocak 2015 Pazartesi Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle ve Balıkpazarı Mahallesi H22A09A1D, H22A09AİC, H22A09A4A ve H22A09A4B pafta 43, 44, 45, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 244, 245, 257, 289, 290, 301, 302, 303, 306, 310, 317, 318, 326, 333, 334, 434, 449, 450, 531, 537, 877 nolu imar adalarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Aralık 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09A4A ve H22A09A4B pafta 115 ada 1, 2, 3 parsel ve 116 ada 1, 24 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Aralık 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 1285 ada 1 ve 1287 ada 1 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Aralık 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi H22A08B2A pafta 359 ada 113 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Aralık 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 595 ada 7, 10, 11, 13, 14, 15, 596 ada 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 823 ada 228 ve 822 ada 225 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Aralık 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta 907 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Aralık 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi H22A08C2A pafta 455 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Aralık 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi Küçükçukur Mevkii H22A08D2C pafta 616 ada 79 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Aralık 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi H22A09A3B pafta 1048 ada 4 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Aralık 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi H22A09A3A ve H22A09A4B pafta 657 ada 37, 38, 39, 40, 48, 628 ada 165 ve 166 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Aralık 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi H22A09A4C ve H22A09B4D pafta 125 ada 12, 13, 62 ve 564 ada 58, 59, 60 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
12 Kasım 2014 Çarşamba Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Dpolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
24 Ekim 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Umurbey H22A09C4A pafta 3670-3671 parsellere parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ekim 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09A3D pafta 756 ada 69-70 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ekim 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Uyguiama İmar Planı Plan Notu Değişikliği
24 Ekim 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Hisar H22A08D1D, H22A08D1C, H22A08D2D, H22A08D2C, H22A08C1D, H22A08D4A, H22A08D4B, H22A08D3A, H22A08D3B, H22A08C4A paftalar, Sanayi ve Depolama Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Ekim 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi H22A08C2A, H22A08C2B, H22A09D1A, H22A08C2D, H22A08C2C pafta 195 ve 562 noiu adaların bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Ekim 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta 296 ada 4, 9 nolu parseller ile 307 ada 2,3,4 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Ağustos 2014 Çarşamba Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi H22-A-11-C-3-A, H22-A-11-C-3-B ve H22-A-11-D-3- B pafta 148 ada 1 parsel, 207 ADA 1, 5, 6 parsel, 208 ada 1, 3, 4 parsel, 209 ada 3, 1001, 1008, 1009, 1482, 1483, 1486, 1487, 1646, 1649 ve 1674 parsel nolu taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Ağustos 2014 Çarşamba Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi H22A09A3B pafta 1049 Ada 3 Nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Temmuz 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi H22A08B1B pafta 342 Ada 8, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53 olu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Temmuz 2014 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi H22-A-09-A-4-B, H22-A-09-A-4-C pafta 554 Ada 219, 238, 240 parsel nolu taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Haziran 2014 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 5-OIV pafta 756 Ada 360-361-362 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Haziran 2014 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi H22-A-09-A-1-B pafta 1283 Ada 1 nolu parselin batısındaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Mayıs 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Küçükkumla H22-A-03-B-4-D pafta 4329-4320 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Mayıs 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi H22-A-09-A-4-A pafta 240 ada 9-11-12-17 nou parseller ile 247 ada 9 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Nisan 2014 Salı Gemlik İlçesi, Küçükkumla Yerleşim Alanı, H22A-03-D-1-A pafta 174 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Nisan 2014 Salı Gemlik İlçesi, Dr, Ziya Kaya Mahallesi H22-A-09-A-3-C pafta 643 ada 266 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Nisan 2014 Salı Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi H22-A-09-B-4-A pafta 1107 ada 4 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Nisan 2014 Salı Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi H22-A-09-B-4-A pafta 1111 ada 2 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
08 Nisan 2014 Salı Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi H22-A-09-B-4-A pafta 1100 ada 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22A-09-B-4-D pafta 1220 ada 11-12 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Küçükkumla H22A-03-D-1-C pafta 230 ada 9-10-14 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Küçükkumla Yerleşim Alanı, H22A-03-D-1-D pafta 186 ada 6 parsel ve 181 ada 17 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, H22A-09-B-4-A pafta 1172 ada 5 parseli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Mart 2014 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahaliesi, 1221 ada 3 parsel ve 1265 ada 3 ve 4 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Mahallesi, H22-A-09-A-3-D pafta 593 ada 256 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, H22-A-09-D-1-A, H22-A-09-D-1-D, H22-A-08-C-2-C paftalar 562 ada 89, 92, 122, 123, 124, 125, 233, 234, 235 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22-A-09-A-3-D pafta 770 ada 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
18 Şubat 2014 Salı Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22-A-09-A-4-B pafta 66 ada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38 parseller ve 741 ada 144,149 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.