İmar Planları

Tarih Başlık
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi H22A09A4A pafta 877 ada 27, 28, 29, 102, 176 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi H22A09B4B/C, H22A09B3A/D pafta Sağlık Tesis Alanı ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09B3D, H22A09C2A pafta 169 ada 2 ve 3 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Mayıs 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A02C2A, H22A02B3C pafta 110 ada 9 parsel ve 489, 490 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A02C2B pafta 124 ada 6 ve 128 ada 1 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Eşref Dinçer Mahallesi H22A09A3A pafta 1227 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C-H22A09A3D-H22A09D1B-H22A09D2A paftalar 593, 782, 786, 787, 788 adalar Muhtelif Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3D pafta Muhtelif Ada ve Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08D3B pafta 457 ada 50 parsel Sanayi ve Depolama Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Plan Notu ilavesine yönelik Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2016 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1B pafta 147 ada 12 ve 13 Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 204-205-207 Adalar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi Sanayi ve Depolama Alanı H22A08D3B-H22A08C4A pafta 1210 ada 4 ve 9 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03D1D pafta 184 ada 6-25-27 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3B pafta 1076 ada 2 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3A pafta 734 ada 9-10-11-12-13-14 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08C1B-C pafta 635 ada 120 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Demirsubaşı ve Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Düzenlemesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Şubat 2016 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03A3D pafta 307 ada 150 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
09 Şubat 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1A pafta 201 ada 5-10-11 parsellere ait 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta 907 ada 93 ve 115 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09D2A pafta 989 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 1291 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye ve Eşrefdinçer Mahalleleri H22A09A/2C-3B-3C, H22A09B/4A-4D paftalar Muhtelif Ada Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A1D-H22A09A1C-H22A09A4B paftalar 434 ada Muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi H22A09A3C-H22A09D2B pafta 578 ada 54, 57, 58, 60, 61 parseller, 664 ada 45, 63-65, 68-71, 236, 242-244 Parseller ve 665 ada 9-13 Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle ve Osmaniye Mahallesi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta 337 ve 7542 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2016 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi H22A09A1D pafta 904 Ada 3 parsel ve 904-905 Adalar Arası Park Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
21 Aralık 2015 Pazartesi Bursa İli Gemlik İlçesi H22A09A1D-H22A09A4A-H22A09A4B- Gemlik Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı;
27 Kasım 2015 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3C pafta 1218 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Kasım 2015 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3B pafta 1147 ada 18 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Kasım 2015 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3B pafta 1087 ada 3-4-8-9 nolu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
27 Kasım 2015 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3D pafta 756 ada 408 nolu parsel ve H22A09A4C pafta 554 ada 219-238-240 nolu parseler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi H22A09A3C-H22A09D2B pafta Muhtelif Ada ve Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 515 ada 6 nolu Parsele Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09D1B pafta 204-205-206-207 Adalar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A08C2B-C-D/H22A09D1A-D paftalar 562 ada 261 parsel, 1325-1, 1328-1, 1331-1 Ada ve Parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3A pafta 708-709 Adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Kasım 2015 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C2A pafta 169 nolu imar adasının güneyinde planlanan trafo alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
09 Ekim 2015 Cuma Gemlik Belediye Meclisi' nin 09.10.2013 tarih 370 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 19.12.2013 tarih 1351 sayılı kararına tabi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle Kuzeyi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3C pafta 120 ada 113-122-141-148-149 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03C4A pafta 343 ada 10-11-12-15 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi H22A09A1D pafta 904 ada 3-4 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A13D1C pafta 226 ada 4 parselin kuzeydoğusundaki kadastro harici alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09B4D pafta 125-778 adalar Muhtelif Parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
17 Eylül 2015 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A02C2B-H22A03D1A pafta Muhtelif Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (Bursa) Eşref Dinçer Mahallesi H22A09A3A pafta Muhtelif Ada ve Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
15 Temmuz 2015 Çarşamba Gemlik (Bursa) Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta Muhtelif Parsellerde Yol Genişletmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.