İmar Planları

Tarih Başlık
01 Şubat 2018 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi H22A11C4/A-B paftalar 163 adaya ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Şubat 2018 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi H22A03D1D pafta 173 ada 7, 8 parselle ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Şubat 2018 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta 573 ada 16 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Şubat 2018 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi H22A09A4A pafta 290 ada 3, 28, 29 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Şubat 2018 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A3A pafta 741 ada 93 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Şubat 2018 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi H22A09B3C, H22A10A4/A-D paftalar 1534, 1537, 1544, 1545, 156, 1547, 1550 parselere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Şubat 2018 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi H22A11D3B pafta 1830 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Şubat 2018 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta 432 ada 6, 7, 26 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Şubat 2018 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3D pafta 893 ada 62, 63, 64, 65 parseller ile 963 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Şubat 2018 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 344 ada 1, 2 parseller, 347 ada 1-4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 84-86 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
01 Şubat 2018 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi; Demirsubaş, Halitpaşa, Balıkpazarı Mahalleleri 45-208-213-214-263-264-267-271-272-278-279-283-284 Ada, Muhtelif Parsellere Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Ocak 2018 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama imar Planı
05 Ocak 2018 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi Demirsubaşı Mahallesi 22, 208, 209, 210, 223, 224, 229, 240, 241, 242 Ada, Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Aralık 2017 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 186 ada 5 ve 7 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Aralık 2017 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 369 ada 9 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Aralık 2017 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 112 ada 1 parsel ve Kayhan Mahallesi 877 ada 182 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Aralık 2017 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi 465 ve 2543 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Aralık 2017 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 356 ada 101 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Aralık 2017 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 1327 adanın batısındaki Park Alanına ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Aralık 2017 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 247 ada ve Orhaniye Mahallesi 337 ada 1-3, 7, 8 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Kasım 2017 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi, Umurbey Uygulama İmar Planı, Plan Hükümlerine Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Kasım 2017 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi, H22A09C4A pafta, 3667, 3668, 7289, 8892 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Kasım 2017 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi, H22A09A4B pafta, 607 ada 56 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Kasım 2017 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Balıkpazarı Mahallesi, H22A09A4A pafta, 530 ada 1 ve 10 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Kasım 2017 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Fındıcak Mahallesi, H22B17B2C pafta, 121 ada 208 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
22 Kasım 2017 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi, H22A03D1A pafta, 177 ada 2 ve 4 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Kasım 2017 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi, H22A09A3C pafta, 643 ada 258 parsel ve 647 ada 276 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Kasım 2017 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi, H22A08B2C pafta, 15 ada 55 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Kasım 2017 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi, Karayolu Kuzeyi, H2A03D4B, H22A03D1C, H22A03D2D, H22A03D3A paftalar, 334-337-338-339-342-343 adalar, muhtelif parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Kasım 2017 Çarşamba Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 172 ada 35-36 ve 73 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
02 Kasım 2017 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi Cihatlı Doğusu Rezerv Yapı Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
02 Kasım 2017 Perşembe Bursa İli Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Sınırları İçinde Şuyulandırma Sınırı ve Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki listede belirtilen imar planlarına “Konut Alanlarında, her bir daireye karşılık bir otopark çözülecektir.” plan hükmünün eklenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi H22A08C4C pafta 76 Nolu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 182 Ada 3, 4, 7, 21, 22, 23, 28 Nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09A4B pafta 628 Ada 170 Nolu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09D1B pafta 185, 201, 840, 843, 844 Ada Muhtelif Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi H22A09B4A pafta 1135 Ada 6 ve 11 Nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi H22A08B2C pafta 356 Ada 79 Nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi H22A13B4B pafta 591 ve 592 Nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Cihatlı Mahallesi 1534, 1544, 1545, 1546, 1547, 1550 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi H22A09A3C pafta 120 Ada 110 Nolu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi H22A09C1C pafta 8335 Nolu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi H22A09B1B pafta 1298 nolu Adanın Kuzeyinde Bulunan Park Alanına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Umurbey Mahallesi Aytepe Bağlantı Yolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; İlave Plan Notu Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Ağustos 2017 Salı Bursa İli Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi 360 ada 70 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği
28 Temmuz 2017 Cuma Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 176 ada 4 nolu parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
28 Temmuz 2017 Cuma Bursa İli Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 564 ada 58-60, 154-16, 188 nolu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
28 Temmuz 2017 Cuma Bursa İli Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi 2209 nolu parselin doğusundaki park alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.