İmar Planları

Tarih Başlık
28 Mart 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Dr.Ziya Kaya Mah., H22A09B4D pafta, 581 ada, 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
28 Mart 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08B2A pafta, 359 ada, 113 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
28 Mart 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mah., H22A09B4A pafta, 419 ada, 16 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
12 Şubat 2013 Salı Gemlik İlçesi, Hisar Mah., H22A08D4A- 4D pafta, 617 ada, 78 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Ocak 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, Kurşunlu, H22A11D3B pafta, Gündoğdu Köyü yolunun 15 mt.ye çıkarılmasına yönelik 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Ocak 2013 Perşembe Gemlik İlçesi, H22A09A4A pafta, 303 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Aralık 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08B2C pafta, 358 ada 9 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Aralık 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Orhaniye Mah., H22A08B2C, H22A09A1D pafta,, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 60, 61, 62, 63, 344, 373, 374, 901 nolu imar adaları ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Aralık 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hisar Mah., 981 ada 1 parsel, 982 ada 1 parsel ve 193 ada 9 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Aralık 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09A3A pafta, 756 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
21 Kasım 2012 Çarşamba Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08A1B pafta, 653 ada, 30, 31, 172, 173, 174, 75, 188 parseller ve 692 ada 1, 3, 4, 5, 28, 74, 86 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
21 Kasım 2012 Çarşamba Gemlik İlçesi, Kurşunlu, H22A12D2B pafta, 2219 parsel ve 2171, 2172 parselin kuzeybatısında kalan alan ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
21 Kasım 2012 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09B4D pafta, 125 ada, 14 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
21 Kasım 2012 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09A3D pafta, 756 ada, 130, 131, 132, 133, 134, 135 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı
21 Kasım 2012 Çarşamba Gemlik İlçesi, Küçükkumla, H22A03D1A pafta, 161 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, İl, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
21 Kasım 2012 Çarşamba Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09A1D pafta, 315 ada, 3 ve 10 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
21 Kasım 2012 Çarşamba Gemlik İlçesi, Umurbey, H22A09B4D ve H22A09C1A pafta, 157 ada 1, 2, 3, 8 ve 187 ada 7 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar Planı Tadilatı
21 Kasım 2012 Çarşamba Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, H22A10A4A ve H22A10A4D pafta, 1534, 1537, 1544, 1545, 1546, 1547, 1550 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
21 Kasım 2012 Çarşamba Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mah., H22A09A4B pafta, 218 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 53 parseller, 233 ada 12, 13, 14 parseller ve 216 ada 3, 4, 5 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
22 Ekim 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Umurbey, H22A09C2D pafta, 187 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
22 Ekim 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 4NII pafta, 865 ada 114 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
22 Ekim 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09A3D pafta, 769 ada 5, 6, 12, 13, 14, 15 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
22 Ekim 2012 Pazartesi Gemlik İlçe ve mücavir alan sınırları içerisinde çevresel olumsuz etkisi bulunan maddelerin depolanması ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Plan Notu
22 Ekim 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09A3C pafta, 817 ada, 22 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
25 Haziran 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 33/5 pafta, 643 ada, 256, 258, 266, 267 parseller, 647 ada 263, 275, 276, 278, 279 parseller ve 666 ada 23, 252, 253, 280, 281, 321, 349 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
19 Temmuz 2012 Perşembe Gemlik İlçesi, H22A09A4B, H22A09D1A, H22A09A1D, H22A08B2C, H22A08B1B paftalar ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
19 Temmuz 2012 Perşembe Gemlik İlçesi, H22A09A3D, H22A09A4C pafta, 861 ada 1-2-3 parseller, 860 ada 1-2 parseller Plan notu ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı
19 Temmuz 2012 Perşembe Gemlik İlçesi, H22A09A1D, H22A09A3C, H22A09A3D, H22A08B2D, H22A09B4D, H22A03C4D, H22A09D2A, H22A09A4C, H22A08B1B, H22A08B2C paftalarla ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
25 Haziran 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., h22a09a3a pafta, 756 ada, 26 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
25 Haziran 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hisar Mah., 953 ada, 35 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
25 Haziran 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08B2A, H22A08B2C pafta, 833 ada 1 parsel, 653 ada 17, 127 parseller, 358 ada 8 parsel ve 653 ada 13 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
25 Haziran 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Umurbey, H22A14B1A, H22A14B1D pafta, 4308 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
25 Haziran 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hisar Mah., 992, 993, 994, 996 nolu adalar ve 643 ada 146 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
25 Haziran 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09A4C pafta, 148 ada 2, 17, 18, 24, 25, 26 ve 52 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
15 Mayıs 2012 Salı Gemlik İlçesi, Yeni mah. ve Osmaniye Mah., H22A09A1C, H22A09A2D, H22A09A4B paftalarda yapılan plan onama sınırı ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
15 Mayıs 2012 Salı Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 42 pafta, 667 ada, 200 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
15 Mayıs 2012 Salı Gemlik İlçesi, Hisar Mah., H22A09D1B pafta, 204, 205, 206 ve 207 ada, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 50, 51, 52, 53, 78, 82, 86, 87, 89, 97, 98 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
15 Mayıs 2012 Salı Gemlik İlçesi, Küçükkumla., Şükrü Alemdar Mah., H22A03A3D pafta, 252 ada, 191, 192, 193, 194, 485, 486 ve 487 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
15 Mayıs 2012 Salı Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 4NII pafta, 867 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
06 Nisan 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Hisar Mah., H22A08C4A pafta, 1210 ada 14 parsel, Engürücük Köyü, H22A08D3B pafta 1208 ada 5, 7, 9 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
06 Nisan 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Umurbey, 30K1C pafta, 143 ada 2 parsel İle ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
06 Nisan 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Osmaniye Mah., 84 ada 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
06 Nisan 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 858 ada 1 ve 2 parseller iie ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
06 Nisan 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 401 pafta, 767 ada 15, 62, 63, 66 ve 80 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
06 Nisan 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Dr.Ziya Kaya Mah., 34 pafta, 157 ada 2, 8 parseller, 127 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 162 ada 1 parsel ve 164 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Şubat 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Küçükkumla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı
17 Şubat 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Küçükkumla, H22A02C2B pafta, 158 ada 1 parsel, 1337, 1338, 1339 ve 1349 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Şubat 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mah., H22A09B4D pafta, 581 ada 79 parselde Trafo yeri ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
17 Şubat 2012 Cuma Gemlik İlçesi, Sağlık Tesisi Alanı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23 Ocak 2012 Pazartesi Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah. H22A09A4C, H22A09A3D pafta, 860 ada 1-2 parseller, 861 ada 1-2-3 parseller ve 862 ada 1-2 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.